การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายยุกตดม โมสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และทีมบริหารฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER เพื่อรับทราบแนวทางและปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารกา… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมทั้งจัดกระทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายไปสู่การปฏิบัติ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยได้ร่วมกันวา… อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวา… อ่านต่อ…

Read more

มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ส.โนตานนท์ และทุนพิเศษจากคุณพ่อสันติ์-คุณแม่มาลี เทพมณี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 นำนักเรียนในสังกัด รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ส.โนตานนท์ และทุนพิเศษจากคุณพ่อสันติ์-คุณแม่มาลี เทพมณี พร้อมบุตรธิดา เป็นทุนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 20 ทุน ณ บ้านอินทพานิช อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  

Read more

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาร่างปฏิทินการดำเนินงานฯ , กำหนดการศึกษาดูงานโรงเ… อ่านต่อ…

Read more

รับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินงานการจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conferenceการดำเนินงานการจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปร… อ่านต่อ…

Read more
Page 42 of 116« First...102030...4041424344...5060708090...Last »