เยี่ยมและให้กำลังใจดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ เยี่ยมและให้กำลัใจ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

Read more

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

นายชาลี ตังค์เยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เพื่อให้ลูกเสือแต่ละนายมีโอกาสแสดงออกในที่ชุมนุมและเพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำให้รู้ความสามารถของแต่ละคนได้ดี … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร ( 6 ก.พ.62)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้เป… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการแข่งขันThailand ICT Youth Challenge 2018

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018  ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านโปร… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามผลการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ดร.เขมวดี พงศานนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี และนางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร นักวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าติดตามผลการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามโครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้วิช… อ่านต่อ…

Read more

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2561

<<< เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 สนามสอบ 4 อำเภอ โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม นายชาลี ตังเยาว์ และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้ควบคุมกา… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบ ให้หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และตัวแทนศูนย์สอบ ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เ… อ่านต่อ…

Read more
Page 40 of 98« First...102030...3839404142...5060708090...Last »