พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับหน่วยงานราชการและคณะสงฆ์อ.บ้านโฮ่ง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพน เขต 2 เป็นประธาน เมื่อ… อ่านต่อ…

Read more

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม(วิสาขบูชาบารมี)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (วิสาขบูชาบารมี) เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู… อ่านต่อ…

Read more

บันทึกเทปรายการแสงแห่งปณิธาน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และร่วมให้สัมภาษณ์รายการแสงแห่งปณิธาน ช่องNBT ถึงแนวทางในการบริหารจัดการและการให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาห้องเรียนเรือนแพ พร้อมกันนี้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชกา… อ่านต่อ…

Read more

รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)และโครงการยกเลิกสำเนา (No copy)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 รับทราบแนวทางในการบันทึกพิกัดสถานที่จัดให้บริการประชาชน ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนา (No copy) ผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถดำเนินการไ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองมีความรู้และสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแว… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ค… อ่านต่อ…

Read more
Page 40 of 67« First...102030...3839404142...5060...Last »