พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 14 มี.ค.61

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานกา… อ่านต่อ…

Read more

ขอพรก่อนเดินทาง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าพบเพื่อขอพรจากดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ในการเดินทางไปแข่งขันสพฐ. เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาราชมังคลาสถาน กรุงเทพฯ ในโอกาสเดียวกันน… อ่านต่อ…

Read more

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบVDO Confernce การสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2561 และตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 … อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมสนามสอบ NT

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (์NT) ขั้นป.3 ปีการศึกษา 2560 ทุกสนามสอบในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.7 มี.ค.61

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.  ครั้งที่ 9/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจ… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.ในสังกัด

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา2561 การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ร.ร.ประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) และการจัดสร้างอาคารเรียนสปช.10… อ่านต่อ…

Read more

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม VDO Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสพฐ. โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 40 of 57« First...102030...3839404142...50...Last »