ประชุมคณะกรรมการทำงานออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำงานออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมกันออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Communic… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล(โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย3-5ปี)

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมพัฒนาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล(โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย3-5ปี) “หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีและหลักสูตรสะเต็มในระดับปฐมวัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อให… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จนน… อ่านต่อ…

Read more

7 มิถุนายน วันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรปฎิบัติงานในสำนักงาน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรในสำนักงานทดแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออกไป เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางและปฏิทินในการสรรหาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

Read more

มอบทุนการศึกษา โครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้”

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาโครงการ”เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากความร่วมมือของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัทลาซา… อ่านต่อ…

Read more
Page 40 of 116« First...102030...3839404142...5060708090...Last »