ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2561

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2561 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่มีวันเกิดเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นป… อ่านต่อ…

Read more

งานประเพณีแค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รับมอบเกียรติบัตรผู… อ่านต่อ…

Read more

สพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันสพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาของสพฐ. และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแค่หลวง 2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน โดยมีนิรันดร์ … อ่านต่อ…

Read more

ร่วมประชุมทางไกล conference การรายงานจำนวนนักเรียน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ร่วมประชุมทางไกล conference การมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณ… อ่านต่อ…

Read more

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า)

Read more

ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ 62

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่1/2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพ… อ่านต่อ…

Read more
Page 40 of 89« First...102030...3839404142...50607080...Last »