การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ระดับโรงเรียน จำนวน 23 ผลงานและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ระดับเครือข่ายสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 7 ผลงานและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 ผลงาน เพื่อนำมาร่วมจัดนิ… อ่านต่อ…

Read more

ให้โอวาทและปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ให้โอวาทและปฐมนิเทศเบื้องต้นให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 22 ราย ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆในสังกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2  

Read more

คัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปี 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปี 2562  ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวัน… อ่านต่อ…

Read more

Conference แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(Conference)  “แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562” เพื่อให้สามารถดำเนินการเลื… อ่านต่อ…

Read more

พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน”คุ้มเกล้า”รร.บ้านม่วงสามปี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน”คุ้มเกล้า” ของโรงเรียนบ้านม่วงสามปี อ.ลี้ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการสร้างอา… อ่านต่อ…

Read more

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอ.ทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้านแม่แสม… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทีมบริหารฯ ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ ครั้งที่3/2562 เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 67« First...23456...1020304050...Last »