แชมป์คีตะมวยไทย ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากมหกรรมกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์ 2561”เข้ารับถ้วยรางวัลจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปร… อ่านต่อ…

Read more

big cleaning day

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมพลังสามัคคี ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี สุขภาพดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในชุมชนต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรีย… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนจริง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ร่วมการประชุมผ่านระบบ Teleconference การติดตาม ตรวจสอบและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการสอบได้มีการแบ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ ออกเป็น 3 ชุด ฃุดที่ 1 และ 2 วิชาเอกปฐมวัย และคณะกรรมการชุดที่ 3 วิชาเอกเก… อ่านต่อ…

Read more

กลั่นกรองจำนวนนักเรียน ตามนโยบายปราบ’เด็กผี’

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน ให้ถูกต้องตามระบบ DMC  ตามนโยบายปราบ’เด็กผี’ ก่อนที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 4 of 57« First...23456...1020304050...Last »