ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2562 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักง… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบ… อ่านต่อ…

Read more

“ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย นายจรินทร์ ศรีสุวุรรณ ผอ.รร. อนุบาลวังดิน นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผอ.รร.บ้านดง นายสง่า แก้วสร้อย ผอ.รร.บ้านก้อจัดสรร และนายจิรพงษ์ สนิทผอ.รร.บ้านนาเลี่ยง และคณะครูทั้ง 4 โรงเรียน รวม 13 … อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 แสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. และแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ได้รวมพลังแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติและแนวคิดและทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรอง การรับรอง การตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดท… อ่านต่อ…

Read more

วันปิยมหาราช 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ ที… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณยายไฮ ยาอุตม์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณยายไฮ ยาอุตม์ พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจกับนางสาวเสรี ยาอุตม์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ที่ได้สูญเสียมารดาอันเป็นที่รักยิ่ง ณ บ้านปวงคำ ต.ลี้ อ.ลี… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 103« First...23456...1020304050...Last »