กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 เครือข่าย ดำเนินการ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้ครบทุกโรงเรียน และให้จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น… อ่านต่อ…

Read more

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด และเพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพแล… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.ทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./video conference การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก /การประชุมทีมบริหารฯ ( 7 สิงหาคม 2562)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และเมื่อเวลา 09.30 ร่วมการประชุม video conference เพื่อรับทราบแนวนโยบ… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม/ขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านห้วยแทง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง พร้อมเน้นย้ำให้ผ… อ่านต่อ…

Read more

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองในสังกัด จำนวน 268 นาย เข้าร่วมการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กั… อ่านต่อ…

Read more

ขยายผลโรงเรียนร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการขยายผลโรงเรียนร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพครู… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 89« First...23456...1020304050...Last »