เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางพิมพา มีสอน ผอ.รร.บ้านห้วยปิง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอง.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางพิมพา มีสอน ผอ.รร.บ้านห้วยปิง ณ บ้านเลขที่ 52/1 บ้านสันดอนฮอม ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Read more

สักการะศาลพระภูมิและเจ้าที่ประจำสำนักงาน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สักการะศาลพระภูมิและเจ้าที่ประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more

MOUการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูนเขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง พร้อมกันนี้ได้มอบเกีย… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารพศพนางพิมพา มีสอน ผอ.รร.บ้านห้วยปิง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ วางพวงหรีดเคารพศพนางพิมพา มีสอน ผอ.รร.บ้านห้วยปิง พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจกับบุคลในครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ณ บ้านเลขที่ 52/1 บ้านสันดอนฮอม ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Read more

MOUการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูนเขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ พร้อมกันน… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ Teleconference เพื่อรับทราบแนวทางการดำ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  เพื่อมอบนโยบายและระดมแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรใ… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 139« First...23456...1020304050...Last »