ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการร.ร.ขนาดเล็ก(ร.ร.บ้านสันกลางเหนือ)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยบริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 84 คน ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตนเอง ให้มีความเหมาะสม และมี… อ่านต่อ…

Read more

เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข เป็นประธานดำเนินการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน โดยการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ( Best Practies ) เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวน 54 โรงเรีย… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.(15 ส.ค.61)

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมสรุปผล โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้รูปแบบสะท้อนความคิดหลังการปฏิบัติงาน AAR ( After Action Review)และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC… อ่านต่อ…

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน โดยมีดร.ธนา… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม – กันยายน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(KM)และขบวนการ PLC มาใช้ในการดำเนินงาน ในโอกาสเดียว… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงและร.ร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง และร.ร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อร่วมงานวันแม่แห่งชาติและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

Read more
Page 30 of 67« First...1020...2829303132...405060...Last »