ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา2562 (ระดับชั้นม.3)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยหละ โรงเรียนบ้านต้นผึ้งและโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย เพื่อให้การทอสอบเป็นไปอย่างเรียบร… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านห้วยต้ม(ชัยยะวงศาอุปถัมภ์) โรงเรียนอนุบาลวังดิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่และโ… อ่านต่อ…

Read more

ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและคณะทำงาน ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผ… อ่านต่อ…

Read more

งานกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวแทนนักกีฬา สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563  เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็น… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563 และได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุ… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเ… อ่านต่อ…

Read more
Page 3 of 11612345...1020304050...Last »