พุธเช้าข่าวสพฐ. ( 2 ต.ค.62)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ประกอบด้วย เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ , เมืองเกษตรสีเขียว, เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม, เมืองแห่งค… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา (โรงเรียนวัดหนองยวงและโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเจษฎา ปัญญายิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวงและนางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว โดยได้ดำเนิน… อ่านต่อ…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านม่วงสามปี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และชาวสพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ที่ได้รับมอบโล่รางวัล “โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ” และโรงเรียนบ้านม่วงสามปี ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมและรางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารพศพนางสายฝน มณีทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ วางพวงหรีดเคารพศพนางสายฝน มณีทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคล อันเป็นที่รัก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ฌาปนสถานวัดห้วยกาน อ.บ้า… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจและคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานที่เหมาะสมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนำไปสู่การพัฒ… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัยและเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย จำนวน 10 ราย    ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และเครือข่ายสถานศึกษาแม่… อ่านต่อ…

Read more
Page 21 of 116« First...10...1920212223...3040506070...Last »