สพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสอบนร.มีตัวตนจริงและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ สพฐ. ประกอบด้วยนายสมบุญ ทิพรังศรี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสาลินี  เลิศอัคมากร และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง ผู้แทนจากสพฐ. … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ 19 ธ.ค.61

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯและโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เพื่อรับทราบนโยบายและสำรวจความต้องการใช้ DLTV ในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม… อ่านต่อ…

Read more

เตรียมความพร้อมการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานฯ ไปประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ โอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้าร่… อ่านต่อ…

Read more

ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ จำนวน 11 อัตรา ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จำนวน 3 ราย โร… อ่านต่อ…

Read more

แชมป์คีตะมวยไทย ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากมหกรรมกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์ 2561”เข้ารับถ้วยรางวัลจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปร… อ่านต่อ…

Read more
Page 20 of 73« First...10...1819202122...3040506070...Last »