ถอดประสบการณ์ Action Review

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ถอดประสบการณ์  Action Review ร่วมกับทีมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเพื่อติดตามการบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 9 พ… อ่านต่อ…

Read more

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเพื่อเป็นการเฟ้นหาตัวแทนนักเรีย… อ่านต่อ…

Read more

ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งประกอบ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งประกอบ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 8 โรงเรียน และ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 43 โรงเ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ 7 พ.ย.61

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนิน… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้กับนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่2/2561 โดยมีนายอิสระ มาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Read more

กฐินพระราชทานสพฐ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อมนำถวาย ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้า… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Read more
Page 20 of 67« First...10...1819202122...30405060...Last »