สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการด้านขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน กับสพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที… อ่านต่อ…

Read more

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคล… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2  

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ ( 5 กุมภาพันธ์ 2563)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงคร… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการและการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกา… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแหนและโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วนแหนและโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียนและเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และการดำเนินโครงการอาหารกลา… อ่านต่อ…

Read more

ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ได้ลงพื้นที่พบปะนักเรียนหน้าเสาธงและมอบนโยบายให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การแก้… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 11612345...1020304050...Last »