การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ณ โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมีโรงเรียน… อ่านต่อ…

Read more

ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับราชการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสามารถครองตน คร… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ณ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมี… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัยและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน และเครือข่ายสถานศึกษาศร… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณครูสายฝน มณีทอง

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูสายฝน มณีทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ฌาปนสถานวัดห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยแดนและโรงเรียนบ้านห้วยแทง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนิมิต ปัญญายอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดนและนายทวีชัย อัมพุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแทง โดยได้ดำเนินการประเม… อ่านต่อ…

Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา ของประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 7 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ รัตนมิตร เวียงหนองล่อง แม่ตืนศรีวิชัย เวียงจามรี ศรีเวียงชัย และทุ่งหัวช้าง เพื่อนำผลปร… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 9812345...1020304050...Last »