ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อการดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชม 2 สพป.ลำพูน เข… อ่านต่อ…

Read more

Conferenceแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการป… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา พบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา พบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี และบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินหมุนเวียนฯ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมอนุกรรมการบริหารเงินหมุนเวียน เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562  เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรฯ การกู้ยืมเงินของข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 2 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร (13 มีนาคม 62)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนิ… อ่านต่อ…

Read more

ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (6 สัปดาห์ประชาธิปไตย)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่า… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 เพื่อรับทราบการชี้แจงความเป็นมาของการประเมินการเตรียมพร้อมและผลการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมวิเคราะห์การวางแผนการพัฒนาโรงเรียนประจำตำบลและรับทราบแนวทางการรวบรวมแ… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 6712345...1020304050...Last »