ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  โดยมีพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งและนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง กล่าวต้อนรับ  และมีแขกผู้มีเกียรติจา… อ่านต่อ…

Read more

รับชม“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference แนวทางเตรียมความพร้อม… อ่านต่อ…

Read more

“เราทำความดี ด้วยห้วใจ”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายปินใจ ให้ใส สะอาด สวยงาม  เรียบร้อย น่าชม น่ามอง … อ่านต่อ…

Read more

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู… อ่านต่อ…

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 69 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริ… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังนายนรินทร์ ปาระมี ผอ.สำนักงาน กศน.ลำพูน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะให้กำลังนายนรินทร์ ปาระมี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเฃี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำพูน

Read more
Page 2 of 7312345...1020304050...Last »