ร่วมรับชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบบทบาทในการใ… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจผอ.เกรียงไกร วุฒิรัตน์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่อุไร วุฒิรัตน์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับนายเกรียงไกร วุฒิรัตน์ ผอ.รร.บ้านโฮ่ง(ลี้) ที่ได้สูญเสียมารดาอันเป็นที่รักยิ่ง ณ ฌาปนสถานบ้านดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 4 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเ… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 5 (กลุ่มบริหารงานบุ… อ่านต่อ…

Read more

แชมป์ฟุตบอล WJD Open House 2018

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตบอลที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการ WJD Open House 2018 “มนต์เสน่ห์เวียงเจดีย์” ดังนี้ ทีมนักฟุตบอลเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 12 ปี และทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. 2562 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุว… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในทุกโรงเรียน โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุปร… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 71« First...89101112...2030405060...Last »