การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 และเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข อย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดวังสะแกง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาชายและทีมนักกีฬาหญิง กีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดวังสะแกง  รายการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประ… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./การประชุมทีมบริหารฯ ( 11 กันยายน 2562)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีม… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษาดูงานสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านลาดวิถี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 78 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต ศีกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กับสพป.ค… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบคิดฐาน 2”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบคิดฐาน 2” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวค… อ่านต่อ…

Read more

ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามการดำเนินงานสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership Schoolของโรงเรียนบ้านห้วยต้มช… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 102« First...89101112...2030405060...Last »