พุธเช้าข่าวสพฐ.(31 ก.ค.62)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายยุกตดม โมสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมา… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิทยาการคำนวณในรูปแบบActive Learning

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณในรูปแบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ ” 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพ… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางพรทิวา พละเอ็น ครูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมห้องเรียน และติดตามการจัดการเรียนการส… อ่านต่อ…

Read more

สร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษา (เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 55 คน ได้จัดกิจกรรมสำคัญในการให้… อ่านต่อ…

Read more

สร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษา (เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เวียงกานต์และเวียงหนองล่อง)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เวียงกานต์และเวียงหนองล่อง มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562   นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าคารวะนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ใหม่ ณ ศาลากลางจ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2562 เพื่อร่วมหารือข้อราชการและรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านป่… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 93« First...89101112...2030405060...Last »