รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ ( 10 มิถุนายน 2563 )

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมก… อ่านต่อ…

Read more

พบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)  ของ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าพบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)  ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่ตรวจราชการที่ 15  จำนวน 8 คน ในระยะเวลา 1… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  และชี้แจงขั้นตอนการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ว… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 09.30น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาจากแบบคำของบประมาณของโรงเรียนที่มีความประสงค์ จำนวน 53 โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 14,878,400 บาท โดยคณะกรรม… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี  ตังเยาว์ และนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอ… อ่านต่อ…

Read more

Conferenceซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลVideo Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์  กัณทวีชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายนรวิชญ์  เหล่าวีระไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมการ… อ่านต่อ…

Read more

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดมาต… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 138« First...89101112...2030405060...Last »