ประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆร่วมกันร… อ่านต่อ…

Read more

จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดสรรธุรการโรงเรียนวุฒิปริญญาตรี (ตามกรอบเดิม) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 37 คน ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 อัตรา ตามจำนวนนักเรียน ขนาดข… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 17 ต.ค.61

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการ… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย ในวันที่… อ่านต่อ…

Read more

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่4/2561 เพื่อร่วมกันบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. (10 ต.ค.61)

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 1 of 4512345...10203040...Last »