รับมอบเครื่องกรองน้ำ ร.ร.ชุมชนบ้านป่าไผ่

สโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้ ภาค 3350 ร่วมกับบริษัทซีแอนด์ซี ทราเวล  มอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 150,000 บาท มอบเงินในการบำรุงรักษา จำนวน 25,000 บาท และมอบหนังสือห้องสมุด มูลค่า 24,000 บาท ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายจำนง อุประโจง ผอ.ร.ร.ชุม… อ่านต่อ…

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและภายในสำนักงาน เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นสำนักงานที่น่าอยู่ สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย และผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ เม… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ.และโรงเรียนคุณธรรม

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและโรงเรียนทุกโรง รับชมVDO Conference รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.และโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

Read more

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านแม่กองวะ และโรงเรียนบ้านผาต้าย ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีพ.ศ.2561 เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง… อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9/1561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง … อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสพป.เชียงใหม่ เขต 3

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และมีดร.รัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำน… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารพศพคุณครูอรพิน ขาหอม

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัยน.ส.อรพิน  ขาหอม ครูร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ณ บ้านเลขที่ 203/2 หมู่ 10 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

Read more
Page 1 of 3112345...102030...Last »