ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐา… อ่านต่อ…

Read more

ขอแสดงความยินดี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดังต่อไปนี้ 1.ผอ.พิ… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 “วันปิยมหาราช”  โดยร่วมวางพวง… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ17 ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพู… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2563

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้อง… อ่านต่อ…

Read more

ถวายกฐินสามัคคี 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมถวายกฐินสามัคคี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดดอยก้อม อ.บ้า… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ ( 21 ตุลาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียว… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 14712345...1020304050...Last »