ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์  ทาวดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีจุดเทียน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพร… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน … อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าช้างและโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าช้าง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรว… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าช้างและโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างและนางสุพัตรา วรรณมะกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียง… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน  เพื่อสนับส… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./การประชุมทีมบริหารฯ ( 9 ตุลาคม 2562)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบร… อ่านต่อ…

Read more

จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธ์ ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน., ผู้อ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 9812345...1020304050...Last »