รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ (1 เมษายน 2563)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการคัดกรองบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 2 และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณเขตสำนักงาน ล้างมือด้วยเจลท… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ( 25 มีนาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต  พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การ… อ่านต่อ…

Read more

รับนโยบายและข้อราชการจากสพฐ.ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 63 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ร่วมรับชมการแจ้งนโยบายและข้อราชการจากสพฐ.ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19และการประเมินสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การใช้เ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งแนวนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ในการบริหารงานของโรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา(ประธานเครือข่ายสถานศึกษา)

เมื่อวันที่23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 7 ราย ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ใน 5 ด้าน ประกอบด้… อ่านต่อ…

Read more

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนทางไกล NEW DLTV

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ. สพป. ลำพูน​เขต 2 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และนายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชย หัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนทางไกล NEW DLTV ให้… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 12212345...1020304050...Last »