รับมอบจักรยานสะพานบุญ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานสะพานบุญ จากตัวแทนศูนย์มิตรภาพบำบัด เครือข่ายสุขภาพอ.บ้านโฮ่ง จำนวน 5 คัน เพื่อให้นักเรียนในสังกัดใช้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ซึ่งในครั้งนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ไ… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนท… อ่านต่อ…

Read more

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันประเทศช… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยเหลือด.ญ.ธัญสมร สุคำ รร.บ้านห้วยกาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบกำลังใจและเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ให้กับด.ญ.ธัญสมร สุคำ นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง และสำหรับผู้จิ… อ่านต่อ…

Read more

ห้วยต้มเกมส์ 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ห้วยต้มเกมส์” ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เป็นวิถีชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด เมื… อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 61

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชาพระ… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอล รร.วัดวังสะแกง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนวัดวังสะแกง ในการแข่งขันสพฐ.เกมส์ โดยมีนางจรีย์พร วงษ์กระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 1 of 5212345...1020304050...Last »