การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อวิจัยพัฒนางาน แบบ R to R

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อวิจัยพัฒนาประจำ แบบ Routine to Research : R to R เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้า… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) การจัดการศึ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัต… อ่านต่อ…

Read more

ปันน้ำใจในสายฝนให้แก่โรงเรียนในอ.บ้านโฮ่ง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะ มอบเสื้อกันฝน ในกิจกรรม ปันน้ำใจในสายฝน เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปีย… อ่านต่อ…

Read more

วางพวงหรีดเคารศพพ่อหนานแสน มูลรัตน์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ วางพวงหรีดเคารพศพพ่อหนานแสน มูลรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่1 บ้านม่วงโตน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจนายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ท… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรม ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้ม… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียน… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 8812345...1020304050...Last »