พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดอภิธรรมศพผอ.วัชรินทร์ จันทร์ตา ผอ.รร.บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์อุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายชาญชิด  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดอภิธรรมศพนายวัชรินทร์ จันทร์ตา ผอ.รร.บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมกันนี้นายชาญชิด  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้วางพวงหรีดเคารพศพนายว… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงกมล ยงคงกระพัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิ… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนต่อไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนบ้านแม่แนต และโรงเรียนบ้านวงษาพัฒนา)

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒ พร้อมด้วย นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวศิริรัตน์ อินทะนัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่แนต และโรงเรียนบ้านวงษาพัฒน… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพป./ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ( 20 มกราคม 2564 )

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นายช… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงและโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.พรไพรินนทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงและโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน ความพร้อมของนักเร… อ่านต่อ…

Read more

งานวันเกียรติยศครูห้วยต้ม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานในการประดับเครื่องหมาย และมอบเกียรติบัตร ในงาน”วันเกียรติยศครูห้วยต้ม ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ หอ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 16212345...1020304050...Last »