ผู้บริหาร

boss

ดร.สุวิทย์   มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2    

สถิติการเข้าชม

487402
วันนี้
เมื่อวานนี่
สัปดาห์นี้
.
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
57
954
2309
478994
3380
29622
487402

ไอพีของคุณ: 54.87.40.216
เวลา: 2015-08-05 06:50:49

LP2 Polls

สำรวจปัญหาที่พบจากการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 plan2558
 eoffice2
 
 eoffice3
 obec emes
 
utqplus

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 (4 ส.ค.58)

04-08-2558 Hits:21

ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 (4 ส.ค.58)

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูนเ ขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อวางแผน ติดตาม...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่2/2558

03-08-2558 Hits:17

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่2/2558

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดร.สุวิทย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์สพป.ลำพูน เขต 2

03-08-2558 Hits:10

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์สพป.ลำพูน เขต 2

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี...

Read more

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

29-07-2558 Hits:21

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดดอยก้อม...

Read more

เตรียมความพร้อมดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติครูแห่งแผ่นดิน มหาราชินี 2558

27-07-2558 Hits:44

เตรียมความพร้อมดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติครูแห่งแผ่นดิน มหาราชินี 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายวิทยา  ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติครูแห่งแผ่นดิน...

Read more

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558

24-07-2558 Hits:50

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย...

Read more

รับรางวัลสพป.ที่มีผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม

22-07-2558 Hits:57

รับรางวัลสพป.ที่มีผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม

นายธนากร  งามชมภุู เป็นตัวแทนดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโลห์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระดับดีเยี่ยม...

Read more

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ. ระยะที่ 2 ปี 2558

22-07-2558 Hits:56

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ. ระยะที่ 2 ปี 2558

นายธนากร  งามชมภู ,นางจตุพร  เรียงความและนางสาวเอกวรรณ  ตั้งชุยยัง คณะติดตามฯจากสพฐ.ได้ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2558

20-07-2558 Hits:61

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2558

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2558 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนในสังกัด เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 10...

Read more

การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล(กพท.,อ.ก.ค.ศ.,ก.ต.น.ป.)สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

20-07-2558 Hits:77

การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล(กพท.,อ.ก.ค.ศ.,ก.ต.น.ป.)สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล(กพท.,อ.ก.ค.ศ.,ก.ต.ป.น.)สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์คณะบุคคล คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมีดร.สุวิทย์...

Read more
:

ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2558

หนังสือราชการ สพฐ.