ผู้บริหาร

boss

ดร.สุวิทย์   มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2    

สถิติการเข้าชม

513863
วันนี้
เมื่อวานนี่
สัปดาห์นี้
.
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
629
952
5488
502609
4455
25386
513863

ไอพีของคุณ: 50.19.135.61
เวลา: 2015-09-05 19:13:32

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 plan2558
 eoffice2
 
 eoffice3
 obec emes
 
utqplus

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2

03-09-2558 Hits:35

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูนเ ขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2558...

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่องและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

01-09-2558 Hits:77

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่องและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

Read more

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2

25-08-2558 Hits:44

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ใน 3...

Read more

เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อก,วงศ์ษาพัฒนาและบ้านแม่แนต

24-08-2558 Hits:61

เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อก,วงศ์ษาพัฒนาและบ้านแม่แนต

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อก, โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนาและโรงเรียนบ้านแม่แนต เพื่อตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

24-08-2558 Hits:45

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสู่สถานศึกษา คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับผู้สอนและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับผู้เรียน ...

Read more

รับรางวัลองค์กรโปร่งใส

21-08-2558 Hits:32

รับรางวัลองค์กรโปร่งใส

นายวิทยา  ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับรางวัลหน่วยงานโปร่งใสของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้คัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นองค์กรใสสะอาดของสำนักงานป.ป.ช. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม...

Read more

ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ( 21ส.ค.58

21-08-2558 Hits:40

ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ( 21ส.ค.58

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ...

Read more

คาราวานเยี่ยมบ้านเด็ก ปี58

18-08-2558 Hits:55

คาราวานเยี่ยมบ้านเด็ก ปี58

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินโครงการคาราวานเยี่ยมบ้านเด็ก ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษา 60...

Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สพป.หนองคาย เขต 1

17-08-2558 Hits:61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สพป.หนองคาย เขต 1

นายวิทยา  ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จระหว่างสพป.หนองคาย เขต...

Read more

เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 2558

13-08-2558 Hits:98

เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 2558

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

Read more
:

ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2558

หนังสือราชการ สพฐ.