logo_obec
รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      41 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      6 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดคลิก
  1 files      37 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดคลิก
  1 files      74 downloads
Download
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      80 downloads
Download
ประกาศ!!! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2562
  1 files      50 downloads
Download
รับสมัครฝึกอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รายละเอียดคลิก
  1 files      12 downloads
Download
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6
  1 files      11 downloads
Download
ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
  1 files      31 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      67 downloads
Download
สพม.10 รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      26 downloads
Download
สพป.ชุมพร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
  1 files      8 downloads
Download
สพป.ชลบุรี เขต 3 รับย้ายผู้บริการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
  1 files      8 downloads
Download
สพป.ลพ.1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดคลิก
  1 files      13 downloads
Download
ที่ว่าการอ.บ้านโฮ่ง หยุดให้บริการทางด้านการทะเบียนและประชาชน รายละเอียดคลิก
  1 files      9 downloads
Download
ขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. ราละเอียดคลิก
  1 files      11 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562″ รายละเอียดคลิก
  1 files      7 downloads
Download
รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      280 downloads
Download
ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  1 files      11 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2)ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      67 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รายละเอียดคลิก
  1 files      63 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รายละเอียดคลิก
  1 files      66 downloads
Download
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประกาศ มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
  1 files      12 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์!!!!สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดให้ผู้ที่สนใจขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เพื่อนำไปสมัครสอบ ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการของคุรุสภาส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62 ยกเว้นวันหยุดราชการ
  1 files      8 downloads
Download
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโคงการปันน้ำใจช่วยครูไทย แก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ตามนโยบายสพฐ. สนใจรายละเอียดคลิก
  1 files      10 downloads
Download
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์ รายละเอียดคลิก
  1 files      8 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพนางกาญจนา จันทร์หอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำพูน เขต 2 ณ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 6 บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2562 และจะทำการฌาปนกิจศพในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ฌาปนสถานสุสานบ้านขี้เหล็กหลวง
  1 files      20 downloads
Download
กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว
  1 files      7 downloads
Download
การสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
  1 files      13 downloads
Download
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
  1 files      15 downloads
Download
.ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณ
  1 files      8 downloads
Download
การเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
  1 files      13 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3
  1 files      7 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      81 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      26 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1 files      29 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      108 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ครั้งที่ 3 /2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 สพป.ลําพูน เขต 2
  1 files      16 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันวิไลประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
  1 files      13 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      114 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันวิไล ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
  1 files      35 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่แนต ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      31 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่แนต ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      18 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2562 (วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2)
  1 files      45 downloads
Download
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562)
  1 files      108 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      35 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      31 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      20 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      24 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ )จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562
  1 files      39 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.(เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      26 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อแสวง วงศ์ษายะ อายุ76 ปี บิดาของครูกนิษฐา วงศ์ษายะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ณ บ้านเลขที่ 436 ม.10 บ้านแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 และมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ ที่17 มีนาคม 2562
  1 files      8 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562
  1 files      37 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิทเศก์ กรณีปกติ พ.ศ.2562
  1 files      81 downloads
Download
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างของสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      361 downloads
Download
ข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      146 downloads
Download
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)
  1 files      82 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      197 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      28 downloads
Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      167 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      26 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2561
  1 files      48 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอยแดน
  1 files      33 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค.61(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      237 downloads
Download
ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      63 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      54 downloads
Download
รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      57 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      393 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสว่าง อุดหนุน บิดาของคุณครูณัฐดนัย อุดหนุน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ณ บ้านเลขที่ 231 บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บำเพ็ญกุศลศพและสวดอภิธรรม ระหว่าง วันที่ 18 -20 ตุลาคม 2561 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ สุสานบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  1 files      19 downloads
Download
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      337 downloads
Download
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      110 downloads
Download
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      135 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      85 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผูเที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  1 files      81 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      63 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ43
  1 files      63 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ขอโอนมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.48
  1 files      59 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      150 downloads
Download
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      90 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      98 downloads
Download
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  1 files      67 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  1 files      116 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      58 downloads
Download
โรงเรียนบ้านผาต้าย รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      17 downloads
Download
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน
  1 files      61 downloads
Download
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      30 downloads
Download
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
  1 files      49 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2561
  1 files      58 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๑)
  1 files      432 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      53 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
  1 files      174 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      54 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      37 downloads
Download
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      67 downloads
Download
มาตรการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  1 files      44 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      40 downloads
Download
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูนเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 8 จ.ลำพูน
  1 files      13 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
  1 files      78 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      57 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      48 downloads
Download
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ ในวันพุธ ที่ 21 มี.ค.61 ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
  1 files      12 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างนักการภารโรง
  1 files      23 downloads
Download
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 2-21มีนาคม 2561
  1 files      39 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      19 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      44 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
  1 files      37 downloads
Download
ร.ร.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      119 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
  1 files      44 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561
  1 files      143 downloads
Download
สพป.ลำพุน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      97 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1 files      73 downloads
Download
ร.ร.บ้านท่าช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง
  1 files      38 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
  1 files      39 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขตพื้นที่)
  1 files      271 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      270 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค.61
  1 files      341 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่น 10
  1 files      31 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
  1 files      11 downloads
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
  1 files      30 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18-23 ธ.ค.60
  1 files      59 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      61 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      22 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      63 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      40 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      41 downloads
Download

การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

การบริหารงบประมาณแและแผนการดำเนินงาน

ข่าวการเงินและบัญชี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo_obec