ผู้บริหาร

boss

ดร.สุวิทย์   มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2    

สถิติการเข้าชม

335846
วันนี้
เมื่อวานนี่
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
356
945
356
325859
356
37865
335846

ไอพีของคุณ: 54.197.69.219
เวลา: 2015-03-01 17:51:21

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 plan2558
 E-money
 eoffice2
 eoffice3
 obec emes
 
 
 read
 
 las
 banner2
 Banner1
utqplus

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร.ร.บ้านห้วยน้ำดิบและร.ร.บ้านหนองเขียด

01-03-2558 Hits:3

ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร.ร.บ้านห้วยน้ำดิบและร.ร.บ้านหนองเขียด

นายเทียนชัย จู่เจี่ย ตัวแทนสพฐ.และคณะ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านหนองเขียด เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน , การเตรียมสื่อการเรียนและการใช้คู่มือครู พร้อมกันนี้ได้ติดตามการส่งเสริมสนับสนุนและการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2...

Read more

เยี่ยมสนามสอบ NT

26-02-2558 Hits:22

เยี่ยมสนามสอบ NT

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมสนามสอบNT ชั้นป.3  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เพื่อติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ...

Read more

ขอแสดงความยินดี

26-02-2558 Hits:35

ขอแสดงความยินดี

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.อินทิรา  ยะปันดิษฐ์ , ด.ญ.อินทิรา  ใชยา นักเรียนโรงเรียนบ้านบวก ด.ญ.จิรัชฐิกาานต์...

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 องค์กรนำร่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุข

26-02-2558 Hits:12

สพป.ลำพูน เขต 2 องค์กรนำร่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุข

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับเกียรติบัตรองค์กรนำร่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุข องค์กรสุขภาวะภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำพูน จากนายณรงค์  อ่อนสอาด...

Read more

ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

25-02-2558 Hits:31

ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นายเทียนชัย  จู่เจี่ย ตัวแทนสพฐ.และคณะ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านห้วยแทงและโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน , การเตรียมสื่อการเรียนและการใช้คู่มือครู พร้อมกันนี้ได้ติดตามการส่งเสริมสนับสนุนและการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2...

Read more

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเวทีวัฒนธรรม

25-02-2558 Hits:69

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเวทีวัฒนธรรม

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดกิจกรรมเวทีวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานในพิธี และจัดเวทีวัฒนธรรม...

Read more

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน( NT)ปี 57

24-02-2558 Hits:44

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน( NT)ปี 57

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา/โรงเรียน ในจังหวัดลำพูน

24-02-2558 Hits:31

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา/โรงเรียน ในจังหวัดลำพูน

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา/โรงเรียนในจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรมอบหมายภารกิจแก่สถานศึกษา/โรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถควบคุม...

Read more

ชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

23-02-2558 Hits:86

ชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

20-02-2558 Hits:65

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้การประเมินพัฒนาการนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใชัพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับประเทศได้ถูกทิศทาง เมื่อวันที่...

Read more
:
:
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนและห้องเรียน
การจัดการชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง

head3

head4