logo_obec
รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      38 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2561
  1 files      28 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค.61(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      210 downloads
Download
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      36 downloads
Download
รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      43 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      348 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสว่าง อุดหนุน บิดาของคุณครูณัฐดนัย อุดหนุน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ณ บ้านเลขที่ 231 บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บำเพ็ญกุศลศพและสวดอภิธรรม ระหว่าง วันที่ 18 -20 ตุลาคม 2561 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ สุสานบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  1 files      4 downloads
Download
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      321 downloads
Download
งบทดลองและรายละเอียดประกอบ กันยายน 2561
  1 files      14 downloads
Download
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      95 downloads
Download
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      125 downloads
Download
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
  1 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
  1 files      19 downloads
Download
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      70 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผูเที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  1 files      61 downloads
Download
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ43
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ขอโอนมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.48
  1 files      47 downloads
Download
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 61
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      139 downloads
Download
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      60 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      86 downloads
Download
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  1 files      46 downloads
Download
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( www.lp2.go.th)
  1 files      58 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561
  1 files      25 downloads
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  1 files      106 downloads
Download
งบทดลองเมษายน 61
  1 files      4 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      49 downloads
Download
โรงเรียนบ้านผาต้าย รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      8 downloads
Download
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน
  1 files      42 downloads
Download
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ลำพูน เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 files      16 downloads
Download
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
  1 files      37 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2561
  1 files      49 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๑)
  1 files      418 downloads
Download
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561
  1 files      19 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      44 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
  1 files      160 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      46 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      57 downloads
Download
มาตรการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  1 files      36 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      33 downloads
Download
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูนเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 8 จ.ลำพูน
  1 files      4 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
  1 files      69 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      48 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      39 downloads
Download
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ ในวันพุธ ที่ 21 มี.ค.61 ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
  1 files      3 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างนักการภารโรง
  1 files      14 downloads
Download
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  1 files      5 downloads
Download
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 2-21มีนาคม 2561
  1 files      30 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      9 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      35 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
  1 files      27 downloads
Download
ร.ร.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      111 downloads
Download
งบทดลองเดือนมกราคม 2561
  1 files      11 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
  1 files      34 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561
  1 files      124 downloads
Download
สพป.ลำพุน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      83 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1 files      60 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
  1 files      29 downloads
Download
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
  1 files      7 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขตพื้นที่)
  1 files      226 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      204 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค.61
  1 files      324 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่น 10
  1 files      22 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
  1 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
  1 files      23 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18-23 ธ.ค.60
  1 files      49 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      54 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนตุุลาคม2560
  1 files      6 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      14 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      53 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      28 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      32 downloads
Download

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo_obec