logo_obec
รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
  1 files      5 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขตพื้นที่)
  1 files      152 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      131 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่น 10
  1 files      18 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
  1 files      1 download
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
  1 files      19 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  1 files      3 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      34 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนตุุลาคม2560
  1 files      4 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      13 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      19 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      11 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      13 downloads
Download

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo_obec