[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  

โรงเรียนขนาดเล็ก
เรื่อง : การสร้างระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
ประเภท : ความรู้จากการปฏิบัติงาน

การจัดกิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน โดยใช้กระบวนการลูกเสือของโรงเรียนบ้านหนองหลัก

1. จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญทุกวันพุธ

2.  ลูกเสือสำรองทำพิธีแกรนด์ฮาวด์ทุกวันพุธ

3.  สอดแทรกกระบวนการลูกเสือในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันและทุกสาระการเรียนรู้

4.  ประเมินผลทุกสัปดาห์ที่มีการเปิดประชุมกองเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย

5.  นำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข


ผู้เขียน : นายเกษม เรือนอินทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองหลัก
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 20601


โรงเรียนขนาดเล็ก 5 อันดับล่าสุด

      best ระดับปฐะมวัย 2555 แก้ไขเพิ่มเติม 17 / ต.ค. / 2555
      โครงการห้องสมุดสุดหรรษา ขุมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ 18 / มี.ค. / 2553
      การสร้างระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 16 / มี.ค. / 2553
      โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 16 / มี.ค. / 2553
      โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 15 / มี.ค. / 2553


    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339