[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558


TOP HIT
กลุ่มบริหารงานบุคคล

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2136 ]
- การจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครอง [ 1656 ]
- การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 457 ]
- ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ชื่อเรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวเมตตา ฯ [ 369 ]
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ [ 273 ]

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย  เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เป็นเครื่องหมายเกียรติยศประเภทหนึ่ง  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ผู้กระทำความดี ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ  โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล  เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3   จึงได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 26 |
ผู้เขียน : ณัฐนันท์ เขียวธง
หน่วยงาน : สพป.ลำพูนเขต 2
จันทร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้