[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 17 / ก.ค. / 2560
รายงานผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรแกนนำ ICT ระดับเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยี และการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
รายงานผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรแกนนำ ICT ระดับเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยี และการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 18 / มี.ค. / 2558
Hacker Anonymous
Hacker Anonymous พวกเราคือโรบินฮู้ดแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่โจมตีคอมพิวเตอร อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 17 / มี.ค. / 2558
CAI
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 17 / มี.ค. / 2558
การศึกษายุค ICT ทาไม?...ต้องใช้เกมในการสอน
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 17 / มี.ค. / 2558
M-Learning on Tablet
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 17 / มี.ค. / 2558
“E-learning ไทยในยุค Gen Y”
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 29 / ม.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>