[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 / ก.ย. / 2560
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / ส.ค. / 2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีงบประมาณ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีงบประมาณ 2558 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / มิ.ย. / 2558
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / มี.ค. / 2558
ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ชื่อเรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวเมตตา ฯ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / มี.ค. / 2558
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / มี.ค. / 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / มี.ค. / 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / มี.ค. / 2558
การจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครอง
- อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / มี.ค. / 2558
การจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครอง
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / มี.ค. / 2558
การให้ความเห็นทางกฎหมายกรณีการคัดค้านคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรสายงาน
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / ม.ค. / 2558
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>