[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / ธ.ค. / 2558
การดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ผลการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
รายงานการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ของ สพป.ลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
กิจกรรมพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
รายงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตามเด็กเข้าเรียน
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
การดำเนินงานโครงการงานชุมนุมครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ร่วมใจฉลองครบรอบ ๘๔ พรรษา มหาภูมิพล พ.ศ. ๒๕๕๔
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
สื่อสร้างสรรค์เด็ก LD
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม ส่วนที่ 4
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม แต่ละประเภท
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม ส่วนที่ 3
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
การพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทักษะพื้นฐานการเล่นตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม ส่วนที่ 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
แผนการจัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมแต่ละประเภท
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / ม.ค. / 2558
ค่ายกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / ม.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานวิจัย
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / ม.ค. / 2558
“สัปดาห์ สพฐ. เยี่ยมบ้านนักเรียน”
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / ม.ค. / 2558
“สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน” (Classroom Meeting)
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>