[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ
- อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 696 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 / มี.ค. / 2558
ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
- อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1033 ครั้ง.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
- อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 605 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
รายงานการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 18 / มี.ค. / 2558
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
- อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 18 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 18 / มี.ค. / 2558
รายงานความพึงพอใจการจัดการศึกษาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ปีการศึกษา 2555
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 18 / มี.ค. / 2558
รายงานการดำเนินงานโครงการ OTPC ปีการศึกษา 2555
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 18 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2556
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / มี.ค. / 2558
ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ชื่อเรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวเมตตา ฯ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / มี.ค. / 2558
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ของ สพป.ลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 18 / มี.ค. / 2558
การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ตามกลยุทธ์ของสพฐ.
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 18 / มี.ค. / 2558
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 18 / มี.ค. / 2558
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS+ARS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ(4.61845)
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มี.ค. / 2558
กิจกรรมพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 18 / มี.ค. / 2558
Hacker Anonymous
Hacker Anonymous พวกเราคือโรบินฮู้ดแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่โจมตีคอมพิวเตอร อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 17 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>