สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทรศัพท์. 0-5398-0351-2 โทรสาร. 0-5398-1254 ต่อ 102