ในสังคมดิจิทัลเช่นนี้ เทคโนโลยีก้าวไกลจนปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผลต่อเราทุกคน การเรียนการสอนก็ต้องปรับตัวให้เท่าทัน หลักสูตรจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้วิชา “วิทยาการคำนวณ” (Computing Science) ถูกบรรจุลงในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

อย่างในประเทศฟินแลนด์ที่มีระบบการศึกษาที่ดีเป็นอันดับ 1 ของโลก ได้จัดให้มีวิชาเขียนโปรแกรมในหลักสูตรแล้วตั้งแต่เมื่อปีก่อน โดยเริ่มตั้งแต่เกรด 1 กันเลยทีเดียว ประเทศสิงคโปร์เองก็มีมาได้ 2 ปีแล้ว หรือประเทศอังกฤษที่มีมานานถึง 5 ปี ประเทศไทยของเราก็นับว่าเป็นประเทศแรก ๆ ที่ปรับหลักสูตรให้เข้ากับเทรนด์โลก ณ ขณะนี้

นักเรียนไทยตั้งแต่ชั้นป. 1, ป. 4, ม. 1 และ ม. 4 รุ่นปีการศึกษา 2561 นี้ จะเป็นรุ่นแรกที่ได้เริ่มเรียนหลักสูตรใหม่ที่บรรจุวิชาวิทยาการคำนวณไว้ โดยวิชานี้จะสอนให้นักเรียนสามารถเขียน พัฒนา และฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานทักษะความคิดที่จำเป็น ซึ่งจะส่งเสริมทักษะด้านอื่น ๆ ของเด็กต่อไป

แต่ไม่ต้องกลัวว่าการเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นป. 1 จะเร็วเกินไป หรือเนื้อหายากไปหรือเปล่า เพราะนร.ชั้นป. 1 จะเรียนแบบ Unplugged คือยังไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นการฝึกใช้บัตรคำสั่งขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา ต่อมาในป. 4 จึงจะเริ่มมีการใช้โปรแกรม Scratch ของ MIT ประกอบการสอน จากนั้นในชั้น ม. 1 ถึงจะเริ่มมีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาไพทอน (Python) ส่วนในชั้น ม. 4 จะเน้นการทำโครงงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหลาย  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/eo8cz