สาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

รายงานข่าวแจ้งว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว (24 พ.ค. 60) ภายหลังครบ 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่านข่าว :เปิดเนื้อหา ร่างพ.ร.บ. คอมพ์ใหม่ แฝง ‘Single Gateway’ รับกระทรวงดิจิทัลฯ )

โดยมีสาระสำคัญคือ
-ส่งข้อความก่อความรำคาญ (สแปม) ถือว่ามีความผิดปรับไม่เกิน 200,000 บาท
-แฮกข้อมูลผู้อื่น, ปล่อยข่าวลือ ปรับ 20,000 – 140,000 บาท หรือ จำคุก 1-7 ปี
-ส่งข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงฯ ปรับ 20,000 – 200,000 บาท จำคุก 1- 10 ปี
-ตัดต่อภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำมาเผยแพร่ปรับไม่เกิน 200,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้การปิดเว็บไซต์หากพบว่ากระทำผิด ไม่ต้องรอคำสั่งจากศาล เจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทำได้ทันที นอกจากนี้ยังพบว่า มาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ไม่ครอบคลุมการหมิ่นประมาท แต่จะหมายถึงการปลอมข้อมูล แปลงข้อมูล

ดังนั้น ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมหรือถูกฟ้องจากการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท แต่นำมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพ์ มาฟ้องพ่วงด้วย สามารถยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ เนื่องจากกฎหมายที่ออกใหม่เป็นคุณแก่ผู้ต้องหา

>>>>>Download<<<<<