ยุติการส่งสัญญาณระบบ SD สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะยุติการออกอากาศในระบบความคมชัดมาตราฐาน (Standard Definition หรือ SD) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป