ประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒ เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงประสิทธฺภาพ และเตรียมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

dav
dav