• 1.jpg
  • 2563.jpg
  • Slide1.JPG

ผู้บริหาร

 

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  

 

นายชาลี  ตังเยาว์ 
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  
ดูแลกลุ่มอำนวยการ

สถิติการเข้าชม

026520
วันนี้
เมื่อวานนี่
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
10
21
140
26183
633
860
26520

ไอพีของคุณ: 35.173.57.84
เวลา: 2020-02-21 04:26:10

เว็บไซต์หน่วยงาน

amss 1-300x118

EOFFICE 1

e money

 นายชาลี  ตังเยาว์

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

 

 

  

นางปริศนา  โสภาบุญ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวเจตนา  แก้วทิพย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

 นางสุกันดา สารแสง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

 

 นางสาวพรรณวลี  วงศ์อัจฉริยกุล

 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นายเกรียงศักดิ์  แซ่ตัน

ช่างไฟฟ้า ช 4

 

 

นายพิทักษ์  มาลาจักร

ช่างไฟฟ้า ช 4

 

นางสาวณิชานันท์  บุญทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

นางสาวชญานันท์  ไชยสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายบุญส่ง  แสงศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวกัญญาภัค  ใจเตี้ย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางอำพร  คำโฮ่ง

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวีระ  สิทธิกาน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายส่ง  ปัญญาวงค์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายอนุชา  ปารมี

ลูกจ้างชั่วคราว

: