• 1.2cut.jpg

ผู้บริหาร

1004373

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 boss 2

นางเสาวนี  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

:

เนื้อหา

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบ้านดง
ณ โรงเรียนวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

timeline 25620107 150403

49900198 2154272611298260 8653451441706369024 n

timeline 25620107 150438

timeline 25620107 150458

timeline 25620107 150313

: