• 1.2cut.jpg

ผู้บริหาร

1004373

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 boss 2

นางเสาวนี  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

:

เนื้อหา

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และมูลนิธิช่วยการศึกษา จ.ลำพูน
ร่วมช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าพลูที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ณ บ้านห้วยกองเลาะ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

322640

322636

322641

: