• 1.2cut.jpg

ผู้บริหาร

1004373

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 boss 2

นางเสาวนี  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

:

เนื้อหา

การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนบ้านป่าพลู
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

ตรวจโรงเรยน2 ๑๘๐๑๒๙ 0023

ตรวจโรงเรยน2 ๑๘๐๑๒๙ 0021

ตรวจโรงเรยน2 ๑๘๐๑๒๙ 0018

 

: