โรงเรียนบ้านม่วงสามปีจัดกิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์ นำโดยท่านผอ.พัชรา วงศ์คำตัน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดก...
Update :17 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียด...

นายจำนง อุประโจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อวันที่ 14 ...
Update :14 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ...
Update :11 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียด...

นายจำนง อุประโจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...
Update :15 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ครั...
Update :10 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียด...

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2560 ศน.จีรพันธ์ เหลืองอร่าม และศน.ฉันทนา วงศ์ฝั้น มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในภาคเ...
Update :14 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียด...