นายนิรัญ เหลืองอร่าม นายกสมาคมวิชาชีพครูอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนและนายนิคม พรหมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหเล่ายาว ...
Update :24 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด...

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ร่วมกิจกรรมปี๋ใหม่เมืองห้วยแพ่งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านห้วยแพ่ง คณะก...
Update :17 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยการการเรียนการสอนว่ายน้ำ ในวันที่ 1 - 10 เมษายน 2560 ช่วงปิ...
Update :17 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่งจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดนตรีพื้นเมืองในวันที่ 1 - 10 เมษายน 2560 ช่วงปิดภาคเรียนท...
Update :17 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่งได้ร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2560 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ โดยได้รับเก...
Update :14 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านป่าคาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความ...
Update :31 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...