วันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 ตามกำหนดก...
Update :24 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียด...

วันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนวัดหนองยวงดำเนินการสอบการอ่าน-การเขียน นักเรียนชั้น ป.3 และ ป. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...
Update :24 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนต้อนรับ นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะในการมาส่...
Update :23 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียด...

นายบรรเลง ส่งบุญธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน...
Update :23 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียด...

นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวง ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในหล...
Update :22 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียด...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ได้เข้ามาให้ความรู้และรณรงค์เรื่องไฟป่าและควันพิษจากไฟ...
Update :22 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียด...