News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
21 สิงหาคม 2556
   การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครูรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง โดย ศน.นงคราญ เสนสุภา ครูสุพรรณ ตาสุยะ และผอ.ธีระศักดิ์ โชติกวิรัชกิจ เป็นผู้ประเมิน

ภาพกิจกรรม การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ