News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

เด็กหญิงอารียา กาวิน ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ชนะเชิศการเขียนเรียงความคัดลายมือ
 
เด็กหญิงอารียา กาวิน ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ชนะเชิศการเขียนเรียงความคัดลายมือ
18 มิถุนายน 2556
   เด็กหญิงอารียา กาวิน ชั้นป.6 ชนะเชิศการเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแช่งชาติ ปี 2556 สพป.ลำพูน เขต 2

ภาพกิจกรรม เด็กหญิงอารียา กาวิน ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ชนะเชิศการเขียนเรียงความคัดลายมือ