News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

นายชาลี ตังเยาว์ รอง สพป.ลพ 2 พร้อมคณะได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านดง
 
นายชาลี ตังเยาว์ รอง สพป.ลพ 2 พร้อมคณะได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านดง
3 มกราคม 2556
   นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ได้ให้การต้อนรับ นายชาลี ตังเยาว์ รอง สพป.ลพ 2 พร้อมคณะที่เข้ามาเยี่ยมชม

ภาพกิจกรรม นายชาลี ตังเยาว์ รอง สพป.ลพ 2 พร้อมคณะได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านดง