News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

มอบทุนการศึกษาทุนปัจจัยนักเรียนยากจน
 
มอบทุนการศึกษาทุนปัจจัยนักเรียนยากจน
14 กันยายน 2560
   ด.ช.มนต์ดนัย อินอุดออน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ได้รับทุนการศึกษาทุนปัจจัยนักเรียนยากจนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลพ. เขต 2 มาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม มอบทุนการศึกษาทุนปัจจัยนักเรียนยากจน