News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
31 สิงหาคม 2560
   โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากโรงพยาบาลลี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

ภาพกิจกรรม รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ