News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
 
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
10 กันยายน 2560
   ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดหนองยวงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยการตัดหญ้าในสนาม ตัดตอนกิ่งไม้ และกวาดทำความสะอาด ทำให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู่

ภาพกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน