News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

โรงเรียนบ้านม่วงโตนได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นตัวแทนรับการติดตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"
 
โรงเรียนบ้านม่วงโตนได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นตัวแทนรับการติดตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"
29 สิงหาคม 2555
   โรงเรียนบ้านม่วงโตนได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นตัวแทนรับการติดตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"จาก น.ส.วีณา อัครธรรม ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ เมื่อวันที่ 21 สิหาคม 2555

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านม่วงโตนได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นตัวแทนรับการติดตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"