News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ
 
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ
1 สิงหาคม 2555
   โรงเรียนบ้านม่วงสามปีได้รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ ระดับประเทศ นางพัชรา วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวนิดานุช ปันโปธา เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตร จากนางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ